Weöres Sándor versei Illés Árpád festményeire

BOLOND ISTÓK – A prózában írt elbeszélő költemény 1942-ben született. A főhős magyar népi alak, akit Petőfi Sándor és Arany János is megverselt, más-más stílusban és felfogásban. Weöres, mint Arany is, a garabonciás történetét önéletrajznak nevezi, ami Arany önironikus hangvételű művére egészen igaz.
A weöresi Bolond Istók fordulatokban gazdag groteszk történet, különös figurák fel- és eltűnésével. Benne rejlik a Holdbeli csónakos egyik szála is, sőt a bábjátékok állandó alakjai: Paprika Jancsi és Vitéz László ugyancsak szereplői a mesés históriának.

 

 

 

 

 

 

Az Egyetemi Nyomdától is megkaptam ma a könyvemet. Elszemtelenedtem és kértem a Bolond Istókból is. Ebből is kaptam. Igen derültem az utalványon, mert arra ez volt írva: »1.) Weöres Bolond.«

Illés Árpád Weöres Sándorhoz, Budapest, 1944. február 1. (Vas Megyei Levéltár).

 

A szürreális történet főszereplőjét Illés Árpád a fajanszképén, majd egy későbbi közléshez készült metszetein a költői elképzeléshez híven jelenítette meg. A Weöres Sándor a napot és a holdat igazgatja című linómetszet is a Bolond Istók egyik sorának parafrázisa, és egyúttal hódolat a nagy barát előtt.

 

 

Weöres Sándor versei  – Illés Árpád festményeihez, részlet

Bolond Istók

Kopár ágak fölött a téli égen
szekérkerékként gurul a mese:
tán Bolond Istók vonul a vidéken,
vagy más? Mindegy, nem bizonyos sose

 

 

Egyszerre filozófiai hősköltemény és népmese, őseposz és marionett, eredetmítosz és pikareszk, dráma és bohózat, mulattató, lélegzetelállító és torokszorító olvasmány. És ahogyan rétegek egymást eltakarják és egymásban fölfeslenek, úgy bolyongunk a kelekótya és bölcs Bolond Istókkal (és alakváltozataival) az időben és az időtlenben, a térben és a tér mérettelen ősálmában, percről-percre más világba kukkantva be […].”

Szepesi Attila: A magyar Mab királyné. Weöres Sándor: Bolond Istók. In Magyar Orpheus. Weöres Sándor emlékezetére. 1990. 192–200. o.

 

EGYÉB ALKOTÁSOK

Weöres Sándor versei  – Illés Árpád festményeihez, részlet

Ismeretlenből érkezett vendég ünneplő ruhában

Az álom: lepke.
S ez álmon-túli lepke,
amilyet az álom álmodik
és nem az álmodó.
Ha tetszik, ereszd be,
ámbár a semmiben örömest lakik.

 

 

Weöres Sándor versei  – Illés Árpád festményeihez, részlet

Kompozíció vörös színekkel

Éneklő festék vöröset dalol
és kék kíséret tüzesíti át.
Nem ismerünk itt nappalt s éjszakát,
s ez a teremtmény nincsen „valahol”.

 

 

Weöres Sándor versei  – Illés Árpád festményeihez, részlet

Ufó

A sci-fi-ből kilép ez az ifi,
csoda-várók kedvence, mákvirág,
még az életben sokra viheti,
De művészetben nincsenek csodák.

 

 

Weöres Sándor versei  – Illés Árpád festményeihez, részlet

Kövületek

Fossziliák.
Meghaltak, attól élnek.
Fiatalok, mert tenger éve vének.
Szárazföldiek, mert tengeri lények.
Csukottan néznek.