Illés Árpád válogatott bibliográfia (Művek és vonatkozó szakirodalom)

Illés Árpád írásai:

 • A múzeumi kiállításokat tervező művész feladatai. In. Múzeumi Híradó, 1955. január–február, 19–25. p.
 • A zene és a társművészetek. Illés Árpád hozzászólása. In. Muzsika, XVI. 1973. 11. szám, 6–8. p.

 

Emlékkönyv:

 • Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005.

Recenziók:

 

Kiállítási katalógusok:

 • Illés Árpád: Balatoni akvarellek. [Katalógus]. Bevezető: KERESZTURY Dezső, Szombathely, Felsőfokú Tanítóképző Intézet, 1962.
 • Illés Árpád. [Katalógus]. Bevezető: LÁSZLÓ Gyula, Budapest, Fényes Adolf Terem, 1963.
 • Illés Árpád kiállítása, Budapest, 1967. április, Kulturális Kapcsolatok Intézete [Katalógus] Bevezető: MAJOR Máté: Illés Árpád, 1–3. p.
 • Árpád Illés. Galerie U. Wendtorf, Oldenburg. [Katalógus]. Bevezető: WEICHARDT, Jürgen: 1967.
 • Illés Árpád. Budapest, Országos Ideg- és Elmegyógyintézet Kultúrterme. [Katalógus]. Bevezető: BALLA László, 1968.
 • 1968. Budapest. Hazafias Népfront VI. kerületi kiállítóterme. [Katalógus]. Bevezető: SÍK Csaba, Hazafias Népfront VI. kerületi Bizottsága, 1968.
 • Illés Árpád. Győr, Műcsarnok, 1971. [Katalógus]. Bevezető: BALLA László 1971. Győr, Műcsarnok, 1971.
 • Illés Árpád kiállítása. Ernst Múzeum, Budapest, 1974. [Katalógus]. Bevezető: FRANK János, Budapest, Ernst Múzeum, 1974.
 • Illés Árpád festőművész kiállítása. Győr, Xántus János Múzeum, 1975. [Katalógus]. Bevezető: SALAMON Nándor. Melléklet: BENCZE László: Festő szól festőről, Győr, Xántus János Múzeum, 1975.
 • Illés Árpád grafikái. Szentendre, Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár, 1978. [Katalógus]. Bevezető: JÁNOSY István, Szentendre, Pest megyei Művelődési Központ és Könyvtár, 1978.
 • The Tate Gallery Collections. British painting, modern painting and sculpture, London, Tate Gallery, 1979. 234. p.
 • Illés Árpád újabb művei, Győr, Műcsarnok, 1980. [Katalógus]. Bevezető: BENCZE László, Győr, Műcsarnok, 1980.
 • Illés Árpád 1908–1980. Emlékkiállítás, Budapest, Műcsarnok, 1980. Rend. és a katalógust írta FRANK János, Bevezető: 1. p.
 • ALLEY Ronald: Catalogue of The Tate Gallery’s Collection of modern art other than works by British artists, London, The Tate Gallery – Sotheby PARKE Bernet, 1981. 796. p.
 • Illés Árpád emlékkiállítás. Szombathelyi Képtár, 1991. A kiállítást rend.: Salamon Nándor, Szombathely, Szombathelyi Képtár, (A Szombathelyi Képtár katalógusai), 1991.
 • Illés Árpád. [Katalógus]. Összeáll.: ILLÉS Eszter. Szöveg: EISLER János, Budapest, Ráday Galéria, (Mai magyar képzőművészet 4.), 2008.

 

Illusztrációk:

 • WEÖRES Sándor: A teljesség felé. [Illés Árpád rajzaival], Budapest, Móricz Zsigmond, [1945].
 • FEHÉR Ferenc: Vasfű, [ill. Wanyek Tivadar, Nagyapáti Kukac Péter, Illés Árpád], Újvidék, Forum, 1973.
 • VARGHA Balázs: Játékkoktél, [ill. Illés Árpád], Bukarest, Kriterion, 1972.
 • VARGHA Balázs: Társasjátékok könyve, [ill. Illés Árpád], Budapest, Ifj. Kiadó, [1955].
 • MOLNÁR Kata: Pipere princessz, [ill. Illés Árpád], Budapest, Magvető, 1957. [!1958]
 • MARSAK: Hol ebédelt a veréb? [ford. Tóth Eszter], [ill. V. Lebegyev nyomán Illés Árpád], Budapest, Ifj. Kiadó, 1953.
 • BENDEFY László: A magyarság és Középkelet; a borítólap rajzát Illés Árpád készítette a csernigovi ivókűrtök díszítőelemeinek felhasználásával, Budapest, Aquincum, 1945.


Interjúk, beszélgetések, visszaemlékezések:

 • HAITS Géza: Műteremlátogatás Illés Árpád festőművésznél. In. Művészet, VI. évfolyam, 1965. 9. szám, 34–35. p.
 • B[alla] L[ászló]: A gyermekek rajzairól – a rajzoló gyerekekről. [Beszélgetés Illés Árpáddal]. In. Család és Iskola, XVIII. 1967. 12. szám, 22–23.
 • FRANK János: Illés Árpádnál. In. Élet és Irodalom, XII. 1968. június 29. 26. szám, 8. p.
 • HAMAR Imre: Látogatás Illés Árpádnál. In. Kisalföld, 1972. szeptember 10.
 • SZABÓ Pál: Illés Árpád műhelyében. In. Képes Ifjúság, XXIX. évfolyam, 1973. 1284. szám, 10–11. p.
 • CZIGÁNY György: Nővérem az unokám. (győri filmetűd). In. Műhely, XXVI. 2003. 5. szám, 7–9. p. Elhangzott: Egy nyári nap percei Győrött Illés Árpád, Károlyi Amy, Somogyi József és Weöres Sándor társaságában. Szerkesztő-riporter: Czigány György, operatőr: Szilágyi Virgil, rendező: M. L. Ágnes. MTV 1. 1979. VI. 1. 22h05’–22h30’; MTV 2. 1979. IX. 21. 20h01’–20h30’.
 • BOSNYÁK Sándor: A művész nem hazudhat. Beszélgetés Illés Árpád festőművésszel. In. Confessio, III. 1981. 1. szám, 67–74. p.
 • ALBERT Zsuzsa: Életem, emlékeim. Beszélgetés Illés Árpád festőművésszel. In. Művészet, XXII. 1981. 12. szám, 34–39. p. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 217–228. p.
 • CSAPÓ György: Közelképek. Beszélgetések, Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1983. 85–90. p.
 • HORVÁTH Árpád: A technika varázsa, Budapest, Móra, 1984. [Visszaemlékezések a gyerekkori barátra: 114., 136., 172–173. o.]
 • Illés Árpád magáról. In. A néphagyomány vonzásában. Az Erzsébetvárosi Galéria kiállítássorozatáról. Összeáll. és az interjúkat kész.: BOSNYÁK Sándor, Budapest, Múzsák, 1985. 15–16. p.


ILLÉS ÁRPÁDRA VONATKOZÓ SZAKIRODALOM:
 

 • H[EGEDÜS] B[ITE] D[ániel]: Kiállítás a mellékutcában. In. Hétfői Hírek (Budapest), 1962. június 18. 4. p.
 • SZATMÁRI Gizella: Csernó Judit, Illés Árpád és László Gyula kiállítása. [A XIII. kerületi Pedagógus Szakszervezet Kultúrotthonában.] In: Művészet, III. 1962. 8. szám, 48. p.
 • KERESZTURY Dezső: Illés Árpád – balatoni akvarellek. [Katalógus bevezetője], Szombathely, Felsőfokú Tanítóképző Intézet, 1962.
 • LÁSZLÓ Gyula: Illés Árpád kiállítása. [Katalógus bevezetője], Budapest, Fényes Adolf Terem, 1963.
 • SZABADI Judit: Illés Árpád kiállítása a Fényes Adolf Teremben. In. Művészet, IV. évfolyam, 1963. 8. szám, 38–39. o.
 • H[EGYI] F[ÜSTÖS] I[stván]: Művészi képek – a szépség ablakai. In. Reformátusok Lapja (Budapest), 1963. március 10. 3. p.
 • KISDÉGINÉ KIRIMI Irén: Illés Árpád kiállításáról. Magyar Építőművészet (Budapest), 1963. IV. szám 50. p.
 • JÁNOSY István: Illés Árpád festőművész kiállítása. In. Jelenkor (Pécs), VII. 1964. 2. szám, 166–167. p.
 • FRANK János: A IV. Országos Pedagógus Kiállítás. In. Élet és Irodalom, 1965. február 27.
 • WEICHARDT, Jürgen: Der Maler Illés Árpád. In. Europäische Begegnung (Hannover), 1966/1.
 • NÓTI Ilona: A hangszóró mellett. Képzőművészet–irodalom. In. Esti Hírlap (Budapest), 1966. december 23.
 • BALLA László: Im Atelier von Árpád Illés. In. Budapester Rundschau, I. 1967. VI. 2. 14. szám, 9.
 • GÁL György Sándor: From the Budapest Studios Árpád Illés. In. Hungarian Exporter (Budapest), 1967. augusztus.
 • HAITS Géza: Illés Árpád linómetszetei. In. Látóhatár (Budapest), XVII. 1967. 5–6. szám, 541–543.
 • LÁSZLÓ Gyula: Illés Árpád kiállítása. In. Életünk (Szombathely), 1967. 3. szám.
 • MAJOR Máté: Illés Árpád új képei. In. Magyar Építőművészet (Budapest), 1967/5.
 • MAJOR Máté: Illés Árpád kiállítása. [Katalógus bevezetője], Budapest, Kulturális Kapcsolatok Intézete, 1967. 1–3. p.
 • MEZEI Árpád: Illés Árpád képeinek kiállítása. In. Művészet (Budapest), VIII. évfolyam, 1967. 8. szám, 43–44. o.
 • RÓZSA Gyula: Illés Árpád. In. Népszabadság (Budapest), 1967. április 20.
 • WEICHARDT, Jürgen: Bilder von Árpád Illés. Galerie U. Wendtorf, Oldenburg. [Katalógus bevezetője], 1967.
 • J[ürgen] W[EICHARDT]: Árpád Illés erste deutsche Ausstellung in Oldenburg. In. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. Oktober 1967.
 • J[ürgen] W[EICHARDT]: Ein ungarischer Malerpoet. In. Weswer-Kurier, Bremer Tageszeitung, 28. September 1967.
 • WEICHARDT, Jürgen: Eine poetische Bilderwelt. In. Nordwest Zeitung (Oldenburg), 30. September 1967.
 • dr. ST.: Im Märchengarten der Fantasie. Ungarische Visionen. In. Delmenhorster Kreiseblatt, 9. Dezember 1967.
 • J[ürgen] W[EICHARDT]: Ungarischer Maler. In. Nordwest Zeitung (Oldenburg), 2. Oktober 1967.
 • WEICHARDT, Jürgen: Der ungarische Maler Árpád Illés. In. Weltkunst (München), XXXVII. 1967. X. 15. Nr. 20. 970. p.
 • WEICHARDT, Jürgen: Die lyrische Welt sichtbar gemacht Galerie „pro arte” zeigt Bilder des ungarischen Malers Árpád Illés. In. Nordwest Zeitung, Delmenhorster Zeitung, 11. Dezember 1967.
 • WEICHARDT, Jürgen: Doppelaustellung in der Galerie „pro arte”. In. Nordwest Zeitung, 12. Dezember 1967.
 • ALBRECHT, K.: Ein Träumer aus Ungarn. Die Delmenhorster Galerie „pro arte” zeigt Bilder Árpád Illés. In. Bremer Nachrichten, 13. Dezember 1967.
 • BALLA László: Illés Árpád zártkörű grafikai bemutatója. Országos Ideg- és Elmegyógyintézet Kultúrterem. [Katalógus bevezetője], 1968.
 • SZÍJ Rezső: Illés Árpád. In. Életünk (Szombathely), 1968. 2. szám.
 • SÍK Csaba: Megnyitó Illés Árpád budapesti kiállításán. In. Életünk (Szombathely), 1969. 1. szám, január.
 • SÍK Csaba: Illés Árpád újabb műveinek kiállítása elé. Hazafias Népfront VI. kerületi Bizottsága. [Katalógus bevezetője], 1968.
 • HORNYIK Miklós: A jelenségek tündérei. Találkozás Illés Árpád festőművésszel. In. Magyar Szó (Újvidék), XXV. 1968. augusztus 18. 19. p.
 • TÖLGYESI János: Illés Árpád művészetéről. In. Új Symposion (Újvidék), X. 1968. október, 42. szám, 16–17. p.
 • JUNG Károly: Variációk Illés Árpád grafikáira (versek). In. Képes Ifjúság (Újvidék), 1969. január 15.; In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 133–135. p.
 • LOSONCI Miklós: Illés Árpád új festményei. In. Művészet (Budapest), X. évfolyam, 1969. február
 • S. NAGY Katalin: Vasi művészportrék: Illés Árpád. In. Vasi Szemle (Szombathely), 1969. 2. szám.
 • S. NAGY Katalin: Kísérleti felmérés a művészeti ízlésről. In. Valóság, XIII. 1970. 5. szám. 57–63. p.
 • BALLA László: Illés Árpád kiállítása. Műcsarnok, Győr. [Katalógus bevezetője], 1971.
 • KERÉKGYÁRTÓ István: Illés Árpád művészetéről. In. Látóhatár, XXI. 1971. 7–8. szám, július–augusztus, 737–739. p.
 • KERÉKGYÁRTÓ István: Árpád Illés – an Expressive Surrealist. In. New Hungarian Quarterly, XII. 1971. No. 44. Winter, 179–182. p.
 • LOSONCZI Miklós: Illés Árpád világa. In. Műgyűjtő (Budapest), 1973. II. 44. p.
 • WEÖRES Sándor: Illés Árpádról. In. Kortárs, XVIII. évfolyam, 1974. 2. szám, 332. p. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 155–156. p.
 • FRANK János: Illés Árpád kiállítása. [Katalógus bevezetője], Budapest, Ernst Múzeum, 1974.
 • HORVÁTH Béla: Két művész az Ernst Múzeumban. Illés Árpád kiállítása. In. Művészet (Budapest), XV. évfolyam, 1974. 3. szám, március, 36. p.
 • PASSUTH Krisztina: Illés Árpád képei. In. Tükör, 1974. 13. szám.
 • BOJÁR Iván: Kiállításról kiállításra. Érzelem és törvény. Illés Árpád. In. Magyar Hírlap (Budapest), 1974. február 27.
 • FEHÉR Ferenc: Illés Árpád kiállítása az Ernst Múzeum termeiben. In. Magyar Szó (Újvidék), 1974. február 28.
 • FRANK János: Illés Árpád. In. Inform 74. (Budapest), 1974, II., 56. p.
 • h[ORVÁTH György]: Képek, szobrok az Ernst Múzeumban. Illés Árpád. In. Magyar Nemzet (Budapest), 1974. március 7. 4. p.
 • HEGYI-FÜSTÖS István: Szemgyógyító színek. Illés Árpád kiállítása az Ernst Múzeumban. In. Reformátusok Lapja (Budapest), 1974. március 10.
 • KÁLDI János: Igaz küzdelmek igazolása. Illés Árpád képei. In. Vasi Szemle (Szombathely), 1974. 2. szám.
 • VADAS József: Megtalált illúziók. In. Élet és Irodalom, 1974. február 16.
 • SALAMON Nándor: Illés Árpád festőművész kiállítása. [Katalógus bevezetője], Győr, Xántus János Múzeum, 1975. Melléklet: BENCZE László: Festő szól festőről.
 • FRANK János: Illés Árpád (1968.). In. Uő.: Szóra bírt műtermek, Budapest, Magvető, 1975. 218–220. p.
 • WEÖRES Sándor: Illés Árpád festményei. In. Új Tükör (Budapest), XIII. 1976. 52. szám, december 26. 32–33. p. In. Uő.: Harmincöt vers, Budapest, Magvető, 1978. 31–33. p. In. Uő.: Egybegyűjtött írások. Versek, kisebb prózai írások, Budapest, Argumentum, 2003. I.: 299.; II.: 338–339. p. Weöres Sándor versei – Illés Árpád festményeihez [W. S. Csöngén 1943-ban; Bolond Istók; Missa luba; Kompozíció vörös színekkel; Ufo; Kövületek; Ismeretlenből érkezett vendég ünneplő ruhában]. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 158–160. p.
 • JÁNOSY István: Illés Árpád. [Katalógus bevezetője], Pest megyei Művelődési Központ és Könyvtár, Szentendre 1978.
 • LÁSZLÓ Gyula: Jelentés a valóság feletti világból. Illés Árpád kiállításának megnyitója 1963 májusában a Fényes Adolf teremben. In. Uő.: Művészetről, művészekről. Írások a képzőművészetről, Budapest, Magvető, (Elvek és utak), 1978. 415–418. p.
 • DEVECSERI Gábor: Lágymányosi istenek. Összegyűjtött esszék és tanulmányok, Budapest, Magvető, 1979. 299–301. p.
 • BENCZE László: Illés Árpád. Műcsarnok, Győr. [Katalógus bevezetője], 1980.
 • TOLNAI Ottó: Képzőművészeti notesz. Illés Árpád. In. Híd, 1980. 2. szám, 109–110. o. In. Uő.: Illés Árpád. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 128–129. p.
 • CZIGÁNY György: Éneklő festék. In. Élet és Irodalom, 1980. február 16.
 • FRANK János: Illés Árpád 1908–1980. Műcsarnok. Emlékkiállítás. [Katalógus bevezetője], 1980. 1. p.
 • FRANK János: Az ismeretlenből érkezett vendég. Illés Árpád portréja. In. Budapest, XVIII. 1980. 5. szám, 24–27. p.
 • WEICHARDT, Jürgen: Kunst in der socialistischen Staaten, Oldenburg, Verlag Isensee, 1980. 152–153. p.
 • CZIGÁNY György: Egy nyári nap percei (Farkas Ferenc, Borsos Miklós, Illés Árpád, Illyés Gyula, Károlyi Amy, Weöres Sándor, Somogyi József társaságában). In. Uő.: Csak a derű óráit számolom..., Budapest, Zeneműkiadó, 1981. Illés Árpádról: 274–278. p.
 • FRANK, János: Portraits and Organic Abstracts (Tibor Vilt, Árpád Illés). In. New Hungarian Quarterly, 1981/82.
 • VARGHA Balázs: Weöres Sándor kék könyvéből. In. Budapest, XXI. 1983. 8. szám, 22–23. p.
 • MEZEI Ottó: Illés Árpád festészete és a magyar szürrealizmus. In. Életünk (Szombathely), XXIX. 1991. 10. szám, 948–955. p.
 • NAGY Gáspár: Az Andromédán túl és a Ság hegyen innen. Emlékezés Illés Árpádra. In. Új Magyarország, I. 1991. V. 6. 8. szám, 11. o.
 • MEZEI Ottó: Rendhagyó modernség. Illés Árpád művészetéről. In. Kortárs, XXXVIII. 1994. 1. szám, 67–71. p.
 • GYURKOVICS Tibor: Rekontra. In. Lyukasóra, VII. 1998. 8. szám, hátsó borító.
 • MEZEI Ottó: Költészet, színek és zene. Illés Árpád kiállításához. – Balla László: „Hiányzik a levegő” (Illés Árpád: Nihil). Illés Árpádnak baráti emlékül. In. Új Művészet, IX. 1998. 11. szám, 17–20., 45. p.
 • MEZEI Ottó: Illés Árpád művészete. In. Műhely (Győr), XXI. 1998. 5–6. szám, 121–125. p. [30 illusztrációval]
 • ALMÁSI Tibor: A Patkó Imre Gyűjtemény, Győr, Xántus János Múzeum, 2000.
 • CZIGÁNY György: IIlés Árpádról szólva. In. Uő.: Vándorévek, Miskolc, Felsőmagyarországi Kiadó, 2001. 103-106. p.
 • ALBERT Zsuzsa: Legenda Illés Árpádról. Elhangzott a Bartók Rádióban, 1999. február 12-én és március 12-én. In. Uő.: Legenda Illés Árpádról. In. Műhely (Győr), XXIV., 2001. 6.szám, 43–55. p. In. Uő.: Illés Árpád 1908–1980. (Festőművész). In. Irodalmi legendák, legendás irodalom. III. Pécs, Pro Pannonia Kiadó, (Pannónia Könyvek – Irodalmunk forrásai), 2003. 117–145. p.
 • NAGY Gáspár: A Színrelépő ajándékai. Illés Árpád retrospektív kiállítása elé. [Elhangzott a Mű-Terem Galériában Budapesten 2004. február 18-án]. In. Kortárs, XLVIII. 2004. 3. szám, 119–121. p.
 • Rövid életrajz. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 229. p.
 • Válogatott irodalom. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 234–235. p.
 • EISLER János: A modern festő tudatossága; A Modern Painter’s Awareness. In. Illés Árpád. [Katalógus]. Összeáll.: Illés Eszter, Budapest, Ráday Galéria, (Mai magyar képzőművészet 4.), 2008. 3–7.
   


Újabb lexikonok szócikkei:

 • PASSERON René: A szürrealizmus enciklopédiája. Utószó: Mezei Ottó, Budapest, Corvina, 1983. 287–289. p.
 • SALAMON Nándor: Kisalföldi művészek lexikona, Győr, Kisalföld Művészetért Alapítvány, 1998. 133–134. p.
 • Magyar múzeumi arcképcsarnok. Életrajzok a magyar múzeumügy történetéből. Szerkesztő: ÉLESZTŐS László, Budapest, Pulszky Társaság, 2002. 407–408. p.
 • Révai Új lexikona. X. Főszerkesztő: KOLLEGA TARSOLY István, Budapest, Szekszárd, Babits Kiadó, 2002. 391. p.
 • Új Magyar Életrajzi lexikon. III. Főszerkesztő: MARKÓ László, Budapest, Magyar Könyvklub, 2002. 446. p.
 • Kortárs magyar művészeti lexikon. II. Főszerkesztő: FITZ Péter, Budapest, Enciklopédia Kiadó, 2000. 174–175. p.
   

Filmek:

 • TV Képes Krónika. Beszámoló kiállításokról. MTV 1., 1974. március 16.
 • Illés Árpád. Portréfilm. [Felvétel: 1978. VI. 21–23.] Írta: ZSIGMONDI Boris; szerkesztő: TÖLGYESI János; rendező-operatőr: CZÓBEL Anna. MTV 1. 1979. III. 31. 15h55’–16h20’; MTV 1 1980. X. 9. 17h20’–45’; MTV 2. 1983. V. 21. 16h50’–17h15’.
 • CZIGÁNY György: Nővérem az unokám. (győri filmetűd). In. Műhely, XXVI. 2003. 5. szám, 7–9. p. Elhangzott: Egy nyári nap percei Győrött Illés Árpád, Károlyi Amy, Somogyi József és Weöres Sándor társaságában. Szerkesztő-riporter: Czigány György, operatőr: Szilágyi Virgil, rendező: M. L. Ágnes. MTV 1. 1979. VI. 1. 22h05’–22h30’; MTV 2. 1979. IX. 21. 20h01’–20h30’.
 • CZIGÁNY György (szerk.): Egy nyári nap válogatott percei. Győri beszélgetések. MTV. 1983. május 21.
 • MEZEI Ottó: Illés Árpád, Összkép. Duna TV, 1998. július 10.
 • JANKOVICH J. (szerk.): Tanoda. MTV1., 1998. szeptember 9.
   

Rádióműsorok:

 • AMBRUS Tibor: Tárlat- és műteremlátogatás. Elhangzott a Magyar Rádióban, 1963. május 12-én.
 • ALBERT Zsuzsa: Legenda Illés Árpádról. Elhangzott a Bartók Rádióban, 1999. február 12-én és március 12-én.
 • KERÉKGYÁRTÓ István: Illés Árpád festőművész kiállítása a Győri Műcsarnokban. Elhangzott a Magyar Rádió „Láttuk-hallottuk” című műsorában, 1971.

Illés Árpád művei ihletésére készült alkotások:

 • ALBERT Zsuzsa: Élete árán. (In memoriam Illés Árpád). [Vers]. In. Hitel, XI. 1998. 12. szám, 32–34. p. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 141–143. p.
 • BALLA László: Illés Árpádnak. [Vers]. In. Műtermi vendégkönyv [kézirat], 1967. V. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 137–138. p.
 • BELLA István: Illés Árpádnak. [Vers]. (A Szeretkezéseink című költemény részletének egyik változata.). In. Műtermi vendégkönyv [kézirat], 1972. III. 7. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 136. p.
 • DEÁK László: Hajdani mesterek. Illés Árpád emlékének. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 144. p.
 • FEHÉR Ferenc: Naplójegyzet. 1965. december. In. Jegyzetek. Emlékkönyv 1973. In. Uő.: Hazavezérlő csillagok. (Naplójegyzetek), Újvidék, Forum, 1970. 144–146. p. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 118–120. p.
 • FEHÉR Ferenc: Ophelia. (Illés Árpádnak). [Vers]. In. Uő.: Vasfű, Újvidék, Forum, 1973. 73. p. [A kép reprodukciója a kötetben.] In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 121. p.
 • GYURKOVICS Tibor: Illés Árpád: Ágak, bogak, templomok. (1964) [Vers]. In. Műtermi vendégkönyv [kézirat], 2004. IV. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 139. p.
 • GYURKOVICS Tibor: Illés Árpád: Színház. (1962) [Vers]. In. Lyukasóra, XIII. 2004. XII. 12. szám. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 140. p.
 • HAJNAL Anna: [Visszaemlékezés Radnóti Miklósra]. In. Hajnal Anna összegyűjtött művei 2. Összeáll. és s. a. r.: STEINERT Ágota, Budapest, Magvető, 1980. 193–194. p.
 • HAJNAL Gábor: Hol vannak? (Illés Árpádra és a Tóth Árpád Társaságra emlékezve) [Vers]. In. Élet és Irodalom, XXVII. 1983. I. 28. 4. szám, 7. p. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 150–151. p.
 • JÁNOSY István: Ophelia. Illés Árpád képére. [Vers]. In. Uő.: Kukorica istennő, Budapest, Magvető, 1970. 116. p. In. Uő.: Az álmok kútja végtelen. Összegyűjtött versek, Budapest, Magvető, 1981. 182–183. p. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 113–114. p.
 • JÁNOSY István: Illés Árpád képeihez. In. Új tükör, XXI, 1984. IV. 22. 17 szám, 24–25. p.
 • JÁNOSY István: Az elsüllyedt katedrális. Illés Árpád emlékére. [Vers]. In. Lyukasóra, IV, 1995. 4. szám, 3. p. In. Uő.: Bátyánk a Nap. Jánosy István versei, Budapest, Magánkiadás, 1998. 42–44. p. In. Uő.: Az elsüllyedt katedrális. Hatvan év versei, Budapest, Magyar Írószövetség, Belvárosi Könyvkiadó, 1999. 80–82. p. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 115–117. p.
 • JUNG Károly: Variációk Illés Árpád grafikáira [Vers]. In. Képes Ifjúság (Újvidék), XXV. 1969. január 15. 1122. szám, 17. p.; In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 133–135. p.
 • JUNG Károly: Variációk Illés Árpád grafikáira. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 133–135. p.
 • KÁLDI János: Születtünk, futunk. [Vers]. In. Műtermi vendégkönyv [kézirat], 1968. X. 2. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 110. p.
 • KÁROLYI Amy: Nature Morte. [Vers]. In. Műtermi vendégkönyv [kézirat], 1968. X. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 111. p.
 • KÁROLYI Amy: Az ifjúság kertjeit ne keressed. [Vers]. In. Műtermi vendégkönyv [kézirat], 1973. I. 4. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 111. p.
 • KÁROLYI Amy: Jelek. [Vers]. In. Uő.: A nyúl feje, Budapest, Magvető, 1979. 71. p. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 112. p.
 • KÁROLYI Amy: Festmény. (Egy győri házikó). Illés Árpád dunántúli festménye. [Vers]. In. Új Írás, XVIII, 1978. 8. szám, 42. p. In. Uő.: Nincs út Avilába, Budapest, Magvető, 1982. 32. p. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 112. p.
 • KERESZTURY Dezső: Angyal (1953). (Dunántúli hexameterek VII.). [Vers]. In. Uő.: Emberi nyelven. Keresztury Dezső versei 1930–1965, Budapest, Magvető, 1965. 90–91. p. In. Uő.: Dunántúli hexameterek, Budapest, Szépirodalmi, 1974. 23–24. p. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 105. p.
 • KERESZTURY Dezső: Frutta di mare. [Vers]. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 106. p.
 • KERESZTURY Dezső: Itália, Itália! [Vers]. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 107. p.
 • MICHAUX, Henri: A jövő. Fordította: Weöres Sándor. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 152–153. p.
 • N. PALETA Éva: Égő csipkebokor. (Illés Árpád képéhez). [Vers]. In. Műtermi vendégkönyv [kézirat], 1963. V. 18. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 131. p.
 • N. PALETA Éva: Tér. (Illés Árpád képéhez). [Vers]. In. Műtermi vendégkönyv [kézirat], 1963. V. 18. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 132. p.
 • NAGY Gáspár: A tenger ajándéka. Illés Árpád képeire [Vers]. In. Élet és Irodalom (Budapest), 1973. október 20. 15. p. In. Korona tűz, Budapest, Kozmosz, 1975. 54. p. In. Múlik a jövőnk. Válogatás régi és új versekből (1968–1989), Budapest, Szépirodalmi, 1989. 25. p. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 127. p.
 • RÁKOS Sándor: Egy napom Weöres Sándorral. [Vers]. In. Kortárs, XXXIX. 1995. 9. szám, 47–50. p. In. Uő.: Senki úr Semmibe indul. Versek, Budapest, Belvárosi, 1996. 125–128. p. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 145–149. p.
 • SOLYMOS Ida: Ha a zivatar elkerülne [Vers]. In. Műtermi vendégkönyv [kézirat], 1970. V. 10. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 108–109. p.
 • SZERB György: Elvégeztetett. (Illés Árpád képeire). [Vers]. In. Emlékkönyv [kézirat], 1974. III. 18. In. Uő.: Szerenád a lámpavason, Budapest, Szépirodalmi, 1976. 86. p. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 122. p.
 • SZERB György: Olgeborge kapitány. [Vers]. In. Népszava, 1975. II. 9. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 123. p.
 • SZERB György: Száll a hajó. [Vers]. In. Emlékkönyv 1975. IV. 27. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 124. p.
 • SZERB György: Ki a világ legerősebb embere. [Vers]. In. Emlékkönyv 1975. IV. 27. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 125. p.
 • SZERB György: Mikor egyszer beteg voltam. [Vers]. In. Emlékkönyv 1975. IV. 27. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 126. p.
 • TÓTH Bálint: Virágének. [Vers]. In. Emlékkönyv [kézirat], 1972. XII. 21. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 130. p.
 • WEÖRES Sándor: Vers. In. Műtermi vendégkönyv [kézirat], 1968. X. 17.
 • WEÖRES Sándor: Dalok Naconxypan-ból. 1. 16. [Vigasz]. Rongyszőnyeg 33. In. In. Weöres Sándor egybegyűjtött írások, Budapest, Magvető, 1975. 330., 334., 390. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 154. p.
 • WEÖRES Sándor: Illés Árpádról. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 155–156. p.
 • WEÖRES Sándor: [Az ajtón álló kísértet…]. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 157. p.
 • Weöres Sándor versei – Illés Árpád festményeihez [W. S. Csöngén 1943-ban; Bolond Istók; Missa luba; Kompozíció vörös színekkel; Ufo; Kövületek; Ismeretlenből érkezett vendég ünneplő ruhában]. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 158–160. p.
 • MEZEI Ottó: Illés Árpád festészete. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 17–76. p.
 • NEMESKÉRI Erika: „mi együtt maradunk az életben, együtt kell maradnunk”. Illés Árpád hagyatékából Weöres Sándor levelek és kéziratok). In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 181–187. p.
 • SZAKOLCZAY Lajos: Illés próféta földi dolgai. Egy délután a harangszobában. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 188–192. p.
 • MAROS Miklós: Néhány mondat Illés Árpád Bábszínház című képéről egy zenei nyelv részeinek a magyarázata helyett. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 193–196. p.
 • KURTÁG György: Virág az ember… (Illés Árpád emlékére). In. Játékok. V. Zongorára, Budapest, Editio Musica, 1997. 13.
 • KURTÁG György: Kották. [Burattinata; Virág az ember; Illés Erzsébet emlékére, 1994]. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005.197–199. p.