Weöres Sándor és Illés Árpád pályájának érintkezési pontjai (válogatott bibliográfia)

Együttműködés folyóiratban:

 • Argonauták. Évnegyedes folyóirat. Fel. szerk.: Hajnal Anna. Szerk.: Trencsényi Waldapfel Imre, Budapest, 1937–1938. Címlapok, szignettek: Illés Árpád. Szerzők (a Tóth Árpád Társaság tagjai): Kerényi Károly, Honti János, Devecseri Gábor, Vas István, Kardos László, Jékely Zoltán, Radnóti Miklós, Halász Gábor, Szabolcsi Bence, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Takács Gyula, Kassák Lajos, Weöres Sándor.

Illés Árpád által tervezett és illusztrált Weöres-kötetek:

 • Medúza. Versek. Budapest, Egyetemi Nyomda, 1943.
  Ism.: Ágoston Julián = Magyar Kultúra, 1944. I. 191.; Bóka László = Magyar Nemzet, 1944., és uő.: Válogatott tanulmányok. Bp. 1966. 1519-1523.; Hamvas Béla = Diárium, 1944. 21-23.; [Örvös Lajos] Ö. L. = Híd, 1944. 8. sz. 28.; Solymos Ida = Írott Kő; 1944. 8. sz. 9-10.; Szunyogh X. Ferenc = Katolikus Szemle, 1944. 189.; Takáts Gyula = Somogy, 1944. 283-287.; Tamás Lajos = Forrás, 1944. II. 247-248.; Vajda Endre = Protestáns Szemle, 1944. 6. sz. 180-181.;
 • A teljesség felé. [Illés Árpád rajzaival], Budapest, Móricz Zsigmond Könyvkiadó Vállalat, [1945].[A teljesség felé egyetlen kortárs említettje Illés Árpád. „Természetben nincs semmi ízléstelen” – idézi a festőt.]
  Ism.: Kelemen János = Esti Szabad Szó, 1945. dec. 7. 209.; Hamvas Béla = Diárium, 1946. jan.-marc., 54-56.; [Hegedüs Bite Dániel] H. B. D. = Haladás, 1946. 1. sz. 6.;
 • Elysium. Versek. Budapest, Móricz Zsigmond Könyvkiadó, 1946.
  Ism.: Kardos László = Magyarok, 1946, 12. sz. 799–800. = Uő.: Hármaskönyv. 1978. 446–449. = Uő: Száz kritika. 1987. 167–169.; Lengyel Balázs = Újhold, 1946. dec. 147-151.; Zelk Zoltán = Szabadság, 1946. 156. sz.;
 • Tűzkút. Budapest, Magvető, 1964.
  Fenyő István = Új Írás, 1964. 1142-1147.; Fenyő István = F. I.: Két évtized. 1968. 490–502.; Kulcsár János = Életünk, 1984. 3. sz. 118-120.; Nyéki Lajos = Új Látóhatár, 1964. 357-383.;Szabolcsi Miklós = Élet és Irodalom, 1964. máj. 23. 21. sz.; Szappanos Balázs = Könyvtáros, 1964. 555.; Török Endre = Kortárs, 1964. 1993-1995.; Timár György = The Hungarian P. E. N., 1985. 55-57.;
 • Merülő Saturnus, Budapest, Magvető, 1968.
  Ism.: Bata Imre = Valóság, 1968. 8. sz. 41-48.; Egri Péter = Irodalomtörténet, 1969. 203-205.; Faragó Vilmos = Élet és Irodalom, 1968. 20. sz. 7., és uő.; Perben - harag nélkül. Bp. 1969. 299-303.; Kassai Kelemen János = Tiszatáj, 1968. 761-763.; Kun András = Alföld, 1968. 8. sz. 71-73.; Lengyel Balázs = Vigilia, 1969. 697-600.; Lengyel Balázs = The Hungarian P. E. N., 1969. 59-61.; Maróti Lajos = Napjaink 1968. 9. sz. 10.; [Rusznyák Márta] R. M. = Magyar Nemzet, 1968. júl. 14.; Tamás Bertalan = Theológiai Szemle, 1968. 344.; Tüskés Tibor = Jelenkor, 1968. 744-752.; Tűz Tamás = Irodalmi Újság, 1969. dee. 15. 20-21. sz. 6.;

 

Weöres Sándor versei Illés Árpád festményeihez:

 • [Az ajtón álló kísértet…]. [Vers]. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 157. p.
 • Versek Illés Árpád festményeiről: Bolond Istók. [Négysoros]. In. Uő.: Harmincöt vers, [Budapest], Magvető, 1978. 31. o. In. Uő.: Egybegyűjtött írások III., Budapest, Magvető, 1981. 374. p. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 158. p.
 • Versek Illés Árpád festményeiről: W. S. Csöngén 1943-ban. In. Uő.: Harmincöt vers, [Budapest], Magvető, 1978. 31. o. In. Uő.: Egybegyűjtött írások III., Budapest, Magvető, 1981. 374. p. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 158. p.
 • Versek Illés Árpád festményeiről: Missa Luba. In. Uő.: Harmincöt vers, [Budapest], Magvető, 1978. 31–32. o. In. Uő.: Egybegyűjtött írások III., Budapest, Magvető, 1981. 374. p. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 158. p.
 • Versek Illés Árpád festményeiről: Ufo. In. Uő.: Harmincöt vers, [Budapest], Magvető, 1978. 32. o. In. Uő.: Egybegyűjtött írások III., Budapest, Magvető, 1981. 375. p. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 159. p.
 • Versek Illés Árpád festményeiről: Kövületek. In. Uő.: Harmincöt vers, [Budapest], Magvető, 1978. 32. o. In. Uő.: Egybegyűjtött írások III., Budapest, Magvető, 1981. 375. p. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 159. p.
 • Versek Illés Árpád festményeiről: Az ismeretlenből érkezett vendég ünneplő ruhában. In. Uő.: Harmincöt vers, [Budapest], Magvető, 1978. 33. o. In. Uő.: Egybegyűjtött írások III., Budapest, Magvető, 1981. 375. p. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 160. p.
 • Versek Illés Árpád festményeiről: Kompozíció vörös színekkel. In. Uő.: Harmincöt vers, [Budapest], Magvető, 1978. 33. o. In. Uő.: Egybegyűjtött írások III., Budapest, Magvető, 1981. 375. p. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 159. p.

 

Illés Árpád festményei Weöres Sándor verseihez:

 • Weöres Sándor Dalok Na Conxy Pan-ból című versciklusának húsz négysorosából az egyik ihlette Illés Árpád Vigasz című képét. [A versciklust a Móricz Zsigmond Könyvkiadó – A teljesség felé című mű kiadója – tervezte megjelentetni „Illés Árpád húsz színes képével”. A kötet azonban végül nem jelent meg.] In. Medúza. Versek. Budapest, Egyetemi Nyomda, 1943. (ALBERT Zsuzsa: Életem, emlékeim. Beszélgetés Illés Árpád festőművésszel. In. Művészet, XXII. 1981. 12. szám, 34–39. p. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 217–228. p.)
 • Weöres Sándor a napot és a holdat igazgatja. Linóleummetszet. [A cím a Bolond Istók egyik sorának parafrázisa, és egyúttal hódolat a nagy barát előtt. Weöres Sándor Bolond Istók című regényének folyóiratközlésében az első folytatás mellett jelent meg. In. Képes Ifjúság (Újvidék), 1969. XII. 1. 1158. szám – XXVI. 1970. VI. 3. 1179. szám. Először zártkörű kiállításon az Ideg- és Elmegyógyintézet kultúrtermében mutatták be Illés szürreális Bolond Istók-fajanszképet és -linometszeteit 1968-ban.]
 • Bolond Istók. Fajanszkép. Weöres Sándor Bolond Istók című regényéhez. In. Képes Ifjúság (Újvidék), 1969. XII. 1. 1158. szám – XXVI. 1970. VI. 3. 1179. szám. Először zártkörű kiállításon az Ideg- és Elmegyógyintézet kultúrtermében mutatták be a szürreális Bolond Istók-linometszetekkel 1968-ban.]
 • A jövő, 1959.  [A kép Weöres Sándor Michaux-fordításának ihletésére készült.]  MICHAUX, Henri: A jövő. [L’avenir]. In. Weöres Sándor.: A lélek idézése. Műfordítások, Budapest, Európa, 1958. 645–646. p.
   

Közös munkák:

 • A holdbeli csónakos Illés színpadi terveivel az 1944-es tervezett, de elmaradt előadáshoz. [A holdbeli csónakost Illés Árpád színes díszletterveivel  a Móricz Zsigmond Könyvkiadó – A teljesség felé című mű kiadója – tervezte megjelentetni „Illés Árpád húsz színes képével”. A kötet azonban végül nem jelent meg.] L. 2004. Budapest. Nemzeti Színház. Weöres Sándor a Holdbéli csónakos díszlettervei.
 • Tyunkankuru abszurd játék Illés jelmezterveivel, melyet a Zeneakadémia kistermében működő Vígopera tervezett bemutatni 1948-ban, de az előadás a színház megszűnte miatt elmaradt.
  „Kék könyv”/„A véletlen könyve”. Weöres-kéziratok egy Illés Árpádtól kapott albumban. Rögtönzések, fordítások és korábban írt versek füzére. Részben a Medúza-kötet nyersanyaga és a Rongyszőnyeg ciklus darabjai.
  „Barna könyv”. Illés-rajzok egy Weöres Sándortól kapott albumban. [Néhány elhalványult bejegyzés és ceruzavázlat látható benne, talán a Naconxypan-dalok képeinek tervei, valamint egy kollázs.]
  „Sárga könyv”. Illés Árpád Weöres Sándortól kapott albuma. [Nem maradt fenn, ám az sem lehetetlen, hogy nem is létezett, hanem csak a „barna könyvet” említi időnként Weöres ezzel a megjelöléssel az Illés Árpádnak írott levelekben.]
   

Visszaemlékezések, vallomások:

 • WEÖRES Sándor: Illés Árpádról. In. Kortárs, XVIII. évfolyam, 1974. 2. szám, 332. p. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 155–156. p.
  DEVECSERI Gábor: Irodalmi pincék és padlások. Összegyűjtött esszék és tanulmányok. In. Uő.: Lágymányosi istenek, Budapest, Magvető, (Devecseri Gábor művei), 1979.
  ALBERT Zsuzsa: Életem, emlékeim. Beszélgetés Illés Árpád festőművésszel. In. Művészet, XXII. 1981. 12. szám, 34–39. p. In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 217–228. p.
   

Szakirodalom:

 • CZIGÁNY György: Nővérem az unokám. (győri filmetűd). In. Műhely, XXVI. 2003. 5. szám, 7–9. p. Elhangzott: Egy nyári nap percei Győrött Illés Árpád, Károlyi Amy, Somogyi József és Weöres Sándor társaságában. Szerkesztő-riporter: Czigány György, operatőr: Szilágyi Virgil, rendező: M. L. Ágnes. MTV 1. 1979. VI. 1. 22h05’–22h30’; MTV 2. 1979. IX. 21. 20h01’–20h30’.
 • CZIGÁNY György: A hang tekintete. (Weöres Sándor interjú kommentárral). In. Uő.: Csak a derű óráit számolom..., Budapest, Zeneműkiadó, 1981. 137–145. p.
 • CZIGÁNY György: Nakonxipán zenéi. In. Uő.: Csak a derű óráit számolom..., Budapest, Zeneműkiadó, 1981. 146–158. p.
 • CZIGÁNY György: Egy nyári nap percei (Farkas Ferenc, Borsos Miklós, Illés Árpád, Illyés Gyula, Károlyi Amy, Weöres Sándor, Somogyi József társaságában). In. Uő.: Csak a derű óráit számolom..., Budapest, Zeneműkiadó, 1981. Weöresről: 278–280. p.
 • VARGHA Balázs: Weöres Sándor kék könyvéből. In. Budapest, XXI. 1983. 8. szám, 22–23. p.
 • NEMESKÉRI Erika: „mi együtt maradunk az életben, együtt kell maradnunk”. Illés Árpád hagyatékából Weöres Sándor levelek és kéziratok). In. Illés Árpád emlékkönyv. Összeáll. és szerk.: ILLÉS Eszter, [Budapest], Orpheusz, 2005. 181–187. p.
 • CZIGÁNY György: Vibráló felület (Weöres-motívumok). In. Magyar Napló, XXV. évfolyam, 2013. június, (Weöres Sándor emlékezete tematikus szám), 30–31. p.
   

Weöres Sándor és a zene (szakirodalmi válogatás):

 • CZIGÁNY György: Borsos Miklós és Weöres Sándor. In. Látóhatár, 1967. 9–10. 937–943. [Weöres Sándor kapcsolata a zenével, megzenésített versei.]
 • SZABÓ Helga: Énekes improvizáció az iskolában. Weöres Sándor előszavával, Budapest, Zeneműkiadó, 1976.
 • FÁBIÁN László: Négyszemközt a művel. Lantos – Weöres: Négy korál 2. In. Művészet, 1977. 3. szám, 32. [Weöres Sándor: Négy korál című versének vizuális meg közelítése.]
 • PETHŐ Ildikó: Weöres Sándor korai zenei kísérletezései, a zenei sorozat. In. Modern – magyar – irodalom – történet. Tanulmányok. Szerk. Kolozsi Orsolya, Urbanik Tímea. Szeged, Tiszatáj Alapítvány, (Tiszatáj könyvek), 2006. 51–60.